Sou jy kon raai wat die grootste oorsaak is vir egskeiding in Suid-Afrika is vandag? Onlangse studies het aangedui dat dat ‘n gebrek aan kommunikasie verantwoordelik is van bykans 70% van die skade in huweliksverhoudinge. Mense beskik nie meer oor die vermoëns om deur konflik te beur op ‘n gesonde en opbouende manier rakende belangrike sake soos finansies, seks, godsdiens en ouerskap nie. Die mees algemene rede vir hierdie stilte in verhoudings blyk liggeraaktheid te wees. Huweliksmaats weerhou hulself daarvan om met mekaar eerlik te wees omdat hulle bang is oor hoe die ander party gaan reageer.

Hierdie is nie net waar in ‘n huwelik nie maar ook relevant in die wyer gesinskonteks, besigheidskultuur, politieke arena en veral sosiale media. Alhoewel mense beweer dat hulle oop is vir teregwysing, wil bestuurders nie die waarheid hoor oor hulle bestuurstyl nie, tensy dit komplimenterend is. Leiers nooi mense om terugvoering te gee, maar wil eintlik nie advies hê oor die leemtes in hulle mondering nie. Sekere mans se egos is so groot dat hulle oorreageer wanneer hulle reggehelp word deur hulle wyse vrouens. Sommige vrouens is dikwels so “seergemaak” wanneer hulle mans die dag die waagmoed het om eerlik te praat oor die dinge wat hulle pla dat laasgenoemde liewers volgende keer niks sê nie. Liggeraakte mense reageer dan op baie verskillende maniere, soos byvoorbeeld met stilstuipe, woede, sarkasme, koudheid, bitterheid of venynigheid teenoor die ander.

Liggeraaktheid  het te make met mense wat onseker is oor hulleself, en dan emosioneel kleinserig raak wanneer daar op hulle swakhede gedruk word. Dan tree hulle in ‘n sekere mate soos groot babas op wat seerkry oor alles. Onseker mense kan soms van die moeilikste mense wees om mee saam te leef juis omdat hulle so kleinserig is. Almal om hulle moet gedurig op eiers loop.

Paulus sê egter in 1 Korintiërs 13:5: liefde “is nie liggeraak nie”. Liggeraaktheid is liefdeloos omdat dit manipulerend is. ‘n Liggeraakte persoon sê eintlik met sy reaksie aan al die mense rondom hom: “Moenie vir my die waarheid vertel nie want anders gaan ek negatief reageer teenoor jou.” Paulus neem egter aan dat alle gelowiges hulleself verbind het tot die groei en ontwikkeling van hulle eie persoonlike karakter. Vir dit om te kan plaasvind in die gemeenskap van gelowiges, moet mense mekaar dus kan tereg wys. Paulus wys juis vir Filemon (v 8) daarop dat hy die volste reg in Christus het om hom op sy plig te wys.

Ons as gelowiges het aan mekaar daardie reg gegee die dag toe ons besluit het om Jesus ernstig te volg. Gelowiges help mekaar. Dit is dus geensins liefdeloos om mekaar reg te help soos baie liggeraakte mense beweer nie. Ons hoort dit te verwelkom as ons geestelik wil groei. ‘n Liefdevolle persoon moet dus opbouende kritiek liefdevol kan gee asook liefdevol kan ontvang. Dit is die voorbeeld van Jesus. “Word groot”, sê Paulus as’t ware. “Moenie meer soos babas wees wat skop en skree wanneer hulle nie hulle sin kry nie.”

Dink ‘n bietjie hoe liggeraak of “seergemaak” Jesus kon optree teenoor Petrus toe hulle mekaar weer sien nadat Petrus Hom verloën het. Jesus kon ook sekerlik aan die kruis gereageer het met liggeraakte woede toe die einste mense vir wie Hy kom red het Hom aan ‘n kruis spyker!

Sy reaksie egter? “Vader vergewe hulle…”