Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen – 1 Korintiërs 9:19-20.

Omdat Paulus nie sy identiteit eerstens plaas in sy eie Joodsheid nie maar in Jesus, kan hy doen wat nodig is en wat die oomblik van hom vra: hy kan buigbaar wees en sy Joodsheid prysgee wanneer liefde dit vereis, net soos Refentse. Hy is vry in Jesus, nie vas in sy kultuur en verknog aan sy taal nie. Ek, jy Paulus en Refentse kan dit juis doen omdat ons die voorbeeld van Jesus volg. Jesus was nie verknog aan sy eie regte, die veilige spasie van die hemel en sy eie Godgelyke status nie. God se eie liefde maak Hom vry. Hy het al die hemelse skatte prysgegee sodat Hy vryelik die afstand tussen hemel en Aarde kon oorsteek na ons.

As almal in Suid-Afrika die voorbeeld kan volg van Jesus, Paulus en Refentse, dan kan ons mooi land selfs nog ‘n beter plek wees vir al sy inwoners!