Uittreksel uit Ekerk se My Wêreld nuusbrief .

Dis vandag hoog mode in sekere kringe om skepties oor God te wees. Sommige skeptiese vriende het al meer as een keer vir my gesê dat die idee van God eintlik maar net ‘n kruk is waarop mense steun. Met ander woorde, omdat ons in ons menswees swak is en dus iets soos God begeer om sin te gee aan ons eie sterflikheid, het mense die konsep van God as’t ware “uitgedink”. Deur die eeue is hierdie konsep verder ontwikkel en uitgebrei. Daarom bedink ons ook daaglikse godsdienstige praktyke wat maar net bloot sin gee aan ons lewens. God, Jesus en godsdiens is dus bloot produkte van ons begeertes. Die idee van ‘n God wat mense liefhet en poog om in ‘n ewige verhouding te staan met sy skepping, bied dus bloot net ‘n stuk vervulling van die mens se mees fundamentele hunkerings. Die uiteinde van so ‘n redenasie is dan dat God eintlik maar net ‘n menslike illusie is.

Wat egter veronderstel is om ‘n argument te wees teen geloof word deur Peter Kreeft omgedraai as ‘n argument ten gunste van geloof. Kreeft is ‘n godsdiensfilosoof wat redeneer dat menslike begeertes júís ‘n teken kan wees wat die pad wys na God se bestaan. Soms is Filosofie met sy logiese redenasies tog ‘n nuttige tydverdryf. Kreeft se redenasie is heel eenvoudig:

  1. Vir elke fundamentele begeerte van die mens bestaan daar ‘n vervulling.

 

Die feit dat die mens ‘n begeerte openbaar na iets, beteken nie summier dat daardie “iets” nie bestaan nie. Inteendeel. Die punt is juis dat daar vervullings in die werklikheid bestaan vir elke fundamentele begeerte van die mens. Begeer jy ‘n bord kos? Wel, die moontlikheid bestaan om kos in die hande te kry. Kos bestaan. Begeer jy ‘n sinvolle vriendskap? ‘n Gesonde vriendskap is moontlik. Begeer jy kennis? Die opdoen van voldoende kennis was nog altyd moontlik selfs in tyd voor die wetenskap. Begeer jy skoonheid? Daar is altyd die moontlikheid om na ‘n mooi skildery te staar of voor ‘n asemrowende natuurtoneel te staan te kom. Die begeerte na iets negeer egter nie die bestaan van ‘n vervulling van ‘n sodanige begeerte nie.

 

Mens kry natuurlik ook ander soorte begeertes.  Voorbeelde is die begeerte na ‘n vinnige kar, of om deur die lug te vlieg soos Superman. Sulke hunkerings is natuurlik nie fundamentele begeertes nie. Met fundamentele begeertes word die dinge bedoel wat ons as mense broodnodig het om fisies of emosioneel te bestaan, oorleef en floreer in hierdie lewe.

 

Hoe dit ook al sy, Kreeft illustreer dat ons diepste menslike begeertes juis gewoonlik ‘n aanduiding is van dit wat ég en wérklik is, nie andersom nie.

 

  1. Aangesien mens dus vervullings kan vind vir elke fundamentele begeerte, én aangesien dit duidelik blyk dat die mens deur die geskiedenis heen ‘n begeerte na God openbaar, maak dit sin om te dink dat God bestaan om so ‘n begeerte te vervul.

 

Indien God nie sou bestaan om ons begeerte na Hom te vervul nie, sou dit darem ‘n vreemde inkonsekwentheid met die res van die lewe wees, beweer Kreeft. Ons begeertes kan veel eerder ‘n heenwyser wees na die Groot Vervuller wat alle mense geskep het om te begeer. CS Lewis sê in sy Mere Christianity:

Creatures are not born with desires unless satisfaction for those desires exists. A baby feels hunger: well, there is such a thing as food… If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world.”

 

Ons begeertes kán vervul word. In hierdie wêreld sal die vervulling egter altyd net gedeeltelik wees. God het ons egter met begeertes geskep met die doel dat ons sal aanhou soek na die mees aanvanklike Skepper en uiteindelike Vervuller van al hierdie begeertes, en sodat ons uiteindelik ons rus in Hom sal vind. Jesus maak aanspraak as ons Groot Vervuller wanneer Hy sê:

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed – Matteus 11: 28-29.

 

Beleef jy diep begeertes as mens? Begeer jy rus vir jou gemoed? Dalk is hierdie begeertes van jou bedoel om maniere te wees waarop God jou aandag trek en tot nadenke roep. Dalk is dit bedoel om ‘n brandende bos te wees waar jy God kan ontmoet. Dalk is bedoel om ‘n etenstafel te wees waar ons saam met Hom kan maaltyd hou.

Die voedsel wat ons daagliks begeer is veronderstel om ons heen te wys na Jesus wat gesê het:

Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.”