Net soos jy is
Word getransformeer Icon
Maak 'n verskil icon
Huisgroepbediening

Skakel in by ‘n huisgroep (wat pas by jou voorkeure in terme van ouderdom en tyd) en word deel van ‘n omgee-vriendekring wat saam groei.

Roedolf Botha

082 826 2641

roedolf@oosterlig.co.za

Senior-Aksie

As senior burger kry jy hier die geleentheid om:  ‘n tuiste tussen jou eie oudedomsgroep te vind, maandelikse byeenkomste (Bybelstudie, gassprekers, konserte, uitstappies) mee te maak, by uitreikprojekte betrokke te raak en ‘n jaarlikse wegbreek te ervaar

Wim Heunis 082 788 1323

thewimheunis@gmail.com

Gasvryheidsbediening

Om elkeen wat hier by Oosterlig kom, te laat voel dat hy/sy baie spesiaal en hartlik welkom is, deur (op ‘n roosterbasis): verwelkoming voor/na eredienste en opneem van offergawes; beantwoord  navrae by toonbank; bedien tee/koffie na eredienste;  voorbereiding, bediening en opruim by  begrafnisonthale en spesiale funksies

JI de Wet 072 672 4487

ji@oosterlig.co.za

Erediens-Aanbiddingspan

Om as sanger, instrumentalis, akteur, teksskrywer, voorleser, rekenaar- en beligtingskundige en binneshuisversierder ‘n bydrae tot unieke eredienservarings te lewer

NC Müller 082 492 5241

nc@oosterlig.co.za

Blommebediening

Kom skep (op ‘n roosterbasis) atmosfeer met blomme by eredienste, doop, nagmaal, belydenisaflegging en Paas- en Kerssangdienste

Elsa Botha 082 566 6110

elsa@oosterlig.co.za

Kunstebediening

Hier kry jy as beeldende kunstenaar (alle media) en kunsliefhebber geleentheid om saam uit te stal, jaarlikse kunsuitstallings te help reël, kuns te geniet en verhoudinge te bou.

Jana Louw 083 634 9919

purposeful.dreamer@gmail.com

Buitelugbediening

Hier kry jy die geleentheid om uit die stad te kom en in die natuur met mekaar en met die Skepper te kuier. Jy kan ander help om die opdraandes uit te kom;  jy kan help beplan, kosmaak, noodhulp verleen of met jou kitaar ‘n kampvuurervaring help skep

JI de Wet 072 672 4487

ji@oosterlig.co.za

En Route (Bybel-en-dissipelskapgesprek)

Op Woensdae-aande van 19:00 tot ± 20:30 kan jy deel word van ‘n vars en unieke ervaring van die Bybel soos deur ‘n kenner oorgedra.

Ursula van Zyl 083 457 4361

ursula@oosterlig.co.za

Coram Deo Pastorale Sentrum

Opgeleide beraders bied ondersteuning aan die gemeenskap deur middel van 11 steungroepe, o.a. AA, Sincha (substansafhanklikheid) en depressive

Die Sentrum bied ook verskeie kortkursusse deur die loop van die jaar aan, asook  kortkursusse en gevorderede sertifikaatkursusse in Naratiewe Patorale Terapie

Lizelle Faber 012 998 8323

info@coramdeo.co.za

www.coramdeo.co.za

Gesinsbediening - Kleuters, Tjokkers, Kinders, Tieners

Ons wil graag elke kind – in alle ouderdomsfases – laat deelneem aan ‘n opwindende Bybelreis om te ervaar hoe God se storie ook sy/haar storie ontmoet. Jy kan hiermee help deur as groepleier, mentor en organiseerder (vir kampe en uitreike) op te tree

Ons wil ook graag met ouers hande vat en hulle toerus vir hulle grootste taak.

Cristelle Hatting 084 511 7158

cristelle@oosterlig.co.za

Huwelikskursus (toerusting en verryking)

Kom leer – in ‘n heerlike ontspanne atmosfeer en saam met ander paartjies – om die liefde van jou lewe beter te verstaan en om die verhouding tussen julle te verdiep en bedag te wees op slaggate in die huwelik.

Dinsdagaande tussen 18:30 en 20:30 in Communitas

Hanlie Moulder

hanlie@oosterlig.co.za

Gebedsbediening

Die Gebedsbediening glo onwrikbaar in die krag van gebed.  Jy kan jou gebedsversoeke (tuis of in die hospitaal) aan hulle rig en  gebedsgeleenthede bywoon of help beplan of inskakel by ‘n gebedsketting.

Annalie du Plessis

072 440 7618

Annalie.duPlessis@mervitzmalan.co.za

Stilwordgeleenthede

As jy verlang na ‘n dieper dimensie in jou geestelike lewe en ‘n behoefte het aan meer stilte en stilwees by God, is die volgende net vir jou bedoel:

  • Stildienste, Sondae om 09:00 in Coram Deo se kapel
  • – Stilword-dagretraite
  • “Asemteue”-naweekretraite.

Nicolin Hoffman 084214 8782

nicreat@telkomsa.net

Karina Oosthuizen 076 920 0336

info@4bnb.co.za

Vrouebybelstudie

Op Dinsdagoggende van 09:30 – 10:30 kom vroue bymekaar vir ‘n interaktiewe gesprek oor die Woord van God; om kennis en insig te verbreed en om saam stil te word

Rinie van Rensburg  082 343 6000

rinievanrensburg@gmail.com

Bababediening

Hierdie bediening verskaf vir ten minste die eerste vyf dae nadat ‘n mamma en haar nuwe babatjie uit die hospitaal gekom het, kos vir die gesinnetjie.

Elize Erasmus 076 166 2966

erasmus6e@gmail.com

Mannekrag

Hierdie groep energieke jong manne help graag met fisies veeleisende take soos die oplaai van die kratte vir Sonheuwel-bediening en die uitreike van die Senior-Aksie.

Emmie Archer 083 566 7991

emmiearcher@lantic.net

Beroerte-Steungroep

Om elke persoon wat deur beroerte geaffekteer is te bereik en te ondersteun d.m.v. groepsterapie, lesings, demonstrasies, opleiding, vervoer, verversings, ens.  Dinsdae van 10:00 tot 12:30 in die gebou van Coram Deo.

Maritza Nel 082 924 2042

maritza.nel@gmail.com

Hart-Aksie

By Hart-Aksie word in mense se materiële nood en behoeftes voorsien. Ondersteuners word ingelig gehou, skenkings word doelmatig aangewend en mense se menswaardigheid word herstel.

Vrywilligers kan help met die aankoop van voorraad, vervoer van skenkings, vervoer van mense (bv. na hospitale), uitdeel van groente en kruideniersware en die hantering van die klerebank.

Ursula van Zyl 083 378 9550

ursula@oosterlig.co.za

Missionale Bediening

Ons wil die groot opdrag van Handelinge 1:8 uitvoer, naamlik om die Evangelie van Jesus Christus aan alle mense – plaaslik en in ander lande –  te bring.  Jy kan hieraan deelneem d.m.v. onder andere uitreike en besoeke aan sendelinge, finansiële bydraes, artikels vir die Dinokana Kgote-basaar te skenk en Bybels vir sendelinge aan te koop.

Ursula van Zyl 083 457 4361

ursula@oosterlig.co.za

Philadelphiabediening

Hierdie bediening wil in mense se materiële en geestelike nood en behoeftes voorsien deur die verspreiding van groente, vrugte en voorraad vanaf donateurs en kettingwinkels en die verspreiding van Bybels en Christelike lektuur.

Anton Louw 082 403 8348

antonh.louw@gmail.com

Sonheuwelbediening

Deur by hierdie bediening betrokke te raak, kan jy help om in die materiële nood en behoeftes van hierdie hoofsaaklik blanke plakkerskampgemeenskap te voorsien.  Jy kan help met die verspreiding en vervoer van skenkings, vaardigheidsopleiding en die maandelikse kratteprojek.

Mossie Myburg 082 784 6824

mossiem@absamail.co.za

Twenty Up

Vir studente en jong werkendes word hier nuwe vriendskappe gebou deur opwindende maandelikse “socials”, die jaarlikse Jiver Cup-gholfnaweek, die Master Chef-kompetisie, Quiz-aande, mandjiedanse, uitreike, betrokkenheid by Lig-Kinderbediening en kofiie-/kuierspanne wat voor en na aanddienste koffie en tee bedien.

JI de Wet 072 672 4487

ji@oosterlig.co.za

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
 e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE
Sondag Dienstye
Oggend: 08:30  |  10:15
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Donderdae: 19:00