Liewe Doopouer

As julle hierdie vorm invul, aanvaar ons graag dat dit julle opregte verlange is om julle kleinding tydens ‘n erediens van Pretoria-Oosterlig te laat doop.

Daarvoor is die volgende inligting van belang en vra ons julle vriendelik om die vorm volledig in te vul:

 1. Van alle doopouers word verwag om die Doopkursus, wat elke kwartaal aangebied word, by te woon. Hierdie kursus strek oor drie weke op ‘n weeksaand om 19:00 by Caritas (datums vir die volgende doopkursus sal betyds deur middel van die afkondigings aangekondig word). Bespreek asseblief betyds by annatjie@oosterlig.co.za
 2. Die doop vind by die volgende geleenthede plaas:

* Eerste Sondag van die maand tydens die eerste oggenddiens om 08:30, en tweede Sondag van die maand tydens die tweede oggenddiens om 10:15. * tydens skoolvakansies – slegs die eerste Sondag van die maand om 09:00

 1. Afgesien van die Doopkursus moet julle asseblief ‘n afspraak met enige leraar van die gemeente maak vir ‘n doopgesprek, verkieslik die een wat die doopgeleentheid gaan waarneem. Doen dit minstens ses weke voor die doopgeleentheid.
 2. Registreer die voorgenome doop van die baba deur die vorm hieronder in te vul.
 3. Bestudeer asseblief die boekie oor die doop en die doop-formulier sodat julle tydens die doopgesprek sinvol kan saampraat. Sekere van die temas word wel tydens die Doopkursus behandel.
 4. Voorsien ons asseblief van ‘n foto van die baba (jpeg-formaat) wat tydens die doop op die groot skerm vertoon sal word en ook in die Netwerk geplaas sal word. Stuur die foto aan Annatjie: annatjie@oosterlig.co.za
 5. DVD-opnames word van al die geskeduleerde doopgeleenthede gemaak. Dui asb. aan of jy 1 gratis DVD wil hê; addisionele kopieë kan @ R50 elk bestel word.
 6. Indien u enige verdere navrae het kontak Annatjie Nieuwoudt soggens by die kerkkantoor (012 9935437)

Wat moet doopouers doen:

 • Woon ʼn Oosterlig doopkursus Die kursus strek oor 3 opeenvolgende Donderdagaande. Bywoning is eenmalig met die doop van jul eerste kind.
 • Koste daaraan verbonde:  R 480 per egpaar wat etes en kursusmateriaal insluit.
 • Bankbesonderhede vir betaling van doopkursus:
  1. Oosterlig se ABSA Tjekrekeningnommer 540 590 400; Tak 632005
  2. Verwysing: U van & DOOPKURSUS
 • Stuur ʼn foto van jul kleinding (J.peg-formaat) aan Annatjie – annatjie@oosterlig.co.za.
 • Kies ʼn doopdatum en leraar:

Vind asseblief by die leraar van u keuse uit watter doopdatums hy beskikbaar is om die kleinding te doop.

 • Reël ʼn kuier-geleentheid, voor die doopdatum, met die Oosterlig leraar wat jul baba gaan doop.
Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria Posbus 32002, Glenstantia, 0010 Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437 Faks 012 993 5438
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE Sondae Dienstye Oggend: 08:30  |  10:15 Stildiens: 09:00 Aand: 17:30
En Route Woensdae: 19:00