Wil jy ‘n bydrae maak?

Bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 540 590 400
Takkode: 632005
Rekeningnaam: NG Gemeente Pretoria-Oosterlig
Verwysings:
Voorletters en Van

Wil jy ‘n bydrae vir die Boufonds gee?

Bankbesonderhede:

Absa-Geldmarkrekening: 920 468 7304

Verwysing: Naam en Van

 

Wil jy ‘n bydrae vir Hart-Aksie, Alimentasie, Kratte en Skooltasse gee?

Bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 406 725 8321

Takkode: 632005

Rekeningnaam: Coram Deo Pastorale Sentrum NPC

Verwysings: Hart-Aksie = HA + e-posadres Alimentasie = Al + e-posadres Kratte = Kr + e-posadres

Bewys van betalings aan rekenmeester@oosterlig.co.za of faks 012 993 5438

Dankoffernavrae

4 + 15 =

Caritas, Leastraat 469,
Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia,
0010 Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
012 998 8323
e-pos info@coramdeo.co.za
DIENSTYE
Sondag Dienstye tydens skoolkwartale
Oggend: 08:15  |  10:00
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
Woensdae: 19:00