Bankbesonderhede vir Dankoffer en Geloofsoffer, asook algemene inbetalings (bv. kategese-inskywingsgeld, kampgeld en kursusfooie)


Absa-tjekrekening: 540 590 400
Takkode: 632005
Rekeningnaam: NG Gemeente Pretoria-Oosterlig
Verwysings:
Dankoffer = DO
Geloofsoffer = GO

Kategese-inskrywings = Kind se naam en graad

 

Bankbesonderhede vir Boufonds


Absa-Geldmarkrekening: 920 468 7304
Verwysing: Naam en Van

 

Bankbesonderhede vir Hart-Aksie,

Alimentasie, Kratte en Skooltasse


Absa-tjekrekening: 406 725 8321
Takkode: 632005
Rekeningnaam: Coram Deo
Verwysings:
Hartaksie = HA + Voorletters en Van
Alimentasie = Alimentasie
Kratte = Kratte + Voorletters en Van
Skooltasse = Tasse + Voorletters en Van

 

Bewys van betalings aan rehani.leiding@oosterlig.co.za of faks 012 993 5438

Dankoffernavrae

14 + 2 =

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
Jakob se Put
012 993 2154
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE
Sondae Dienstye
Oggend: 08:30  |  10:15
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Woensdae: 19:00