Wil jy ‘n bydrae maak?

Bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 540 590 400
Takkode: 632005
Rekeningnaam: NG Gemeente Pretoria-Oosterlig
Verwysings:
Voorletters en Van

Wil jy ‘n bydrae vir die Boufonds gee?

Bankbesonderhede:

Absa-Geldmarkrekening: 920 468 7304

Verwysing: Naam en Van

 

Wil jy ‘n bydrae vir Hart-Aksie, Alimentasie, Kratte en Skooltasse gee?

Bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 406 725 8321

Takkode: 632005

Rekeningnaam: Coram Deo Pastorale Sentrum NPC

Verwysings: Hart-Aksie = HA + e-posadres Alimentasie = Al + e-posadres Kratte = Kr + e-posadres

Bewys van betalings aan rekenmeester@oosterlig.co.za of faks 012 993 5438

Dankoffernavrae

13 + 2 =

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria Posbus 32002, Glenstantia, 0010 Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437 Faks 012 993 5438
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE Sondag Dienstye Oggend: 08:30  |  10:15 Stildiens: 09:00 Aand: 17:30
En Route Woensdae: 19:00