Sondagskooltye

Juniors: Sondagoggend 08:15

Spesiale Behoefte Bediening: Sondagoggend 08:15

Seniors: Sondagaand 18:45

Die Gesinsbedieningspan

Suné Lotz

Suné Lotz

Peuters (18 mnde - 4 jr)

Telani Brink

Telani Brink

Kleuters (5-6 jr)

082 202 2108

Anton Badenhorst

Anton Badenhorst

Gesinsbediening & Seniors - Gr 7 - 11

Cristelle Hatting

Cristelle Hatting

Juniors - Gr 1 - 6

Johann Schoeman

Johann Schoeman

Kiddy-band

Henry Joubert

Henry Joubert

Spesiale Behoefte Bediening

Die Gesinsbediening se Kwartaalprogram

6 Oktober

Les 1 – Individuele Klasse

13 Oktober

Les 2 – Individuele Klasse

20 Oktober

Les 3 – Individuele Klasse & Nagmaal

27 Oktober

Les 4 – Individuele Klasse

3 November

Colorrun & Gesins-/Tekkiediens – Geen Sondagskool

10 November

Les 5 – Graad R – Oorgangseremonie – 1ste diens

Graad 6 – Oorgangseremonie – aanddiens

Individuele Klasse 

17 November

Jaar-afsluiting – Individuele klasse & Nagmaal

Gratis Ouerskappraatjie 

1 September

Feessondag – Geen Sondagskool

24 November

Kerssangdiens & Gesinsdiens- Geen Sondagskool

Die Gesinsbediening se Kernwaardes

Kernwaarde 1

Die Gesinsbedieningspan is space-creators en nie DIE ANTWOORD of projekbestuurders nie.

Baie gemeentes bou die bediening van huishoudings rondom die jeugleier en spesifieke programme. Die leier moet ‘n sterk, dinamiese, inklusiewe, en charismatiese mens wees, maar hy/sy is nie die middelman tussen God en die huishoudings nie. Dis die span se roeping om gesinne se hande in Jesus se hande te plaas. Om te help dat hulle voete die voetspore van Jesus volg. Daarom het ons besef dat ons rol en roeping as huishoudingspan is om spasies te skep – spasies:

 • waar huishoudings God se teenwoordigheid kan beleef en blootgestel kan word aan sy onvoorwaardelike liefde en roekelose genade;
 • waar huishoudings gesonde verhoudinge met ander kan bou;
 • waar huishoudings toegerus word om Jesus te volg.

Kernwaarde 4

Skep ‘n bediening waar gesinne geleer word om Jesus te volg – nie kerk te speel – in ‘n samelewing met baie uitdagings nie.

Volgens ons maak kerke maklik die fout om te veel energie, tyd en geld te spandeer om die kinders en jongmense te vermaak. Indien ons probeer om met die samelewing te kompeteer ten opsigte van vermaak, gaan ons verseker nie slaag nie. ‘n Kritiese noodsaaklikheid, volgens ons, binne die Gesinsbediening is dat ons gesinne moet toerus aan die hand van die Bybel, om in hulle verhouding met Jesus staande te bly. Die wêreld bied groot uitdagings. Dit is nodig dat die kerk gesinne toerus om hierdie uitdagings te die hoof te kan bied, om ‘n counter-culture te skep, en wanneer hulle die toets druip, dat genade in hulle lewens so gegraveer is dat hulle kan opstaan en weer probeer.

Ons worstel tans met die uitdaging om die lesse te verander vanaf INFORMATIVE lesse (koue kliniese informasie) na FORMATIVE lesse (informasie wat gedrag en denke verander).

Kernwaarde 7

Respekteer gesinne se tyd en leefruimtes.

Ons glo nie daarin om gesinne se kerkprogramme onnodig vol te maak nie. Gesinne sukkel reeds op alle tereinne met oorvol programme en om kop bo water te hou.

Daarom is dit noodsaaklik om op hulle tereinne en in hulle tyd te beweeg. Om aktief betrokke te wees by die skole in die gemeenskap – deur sport, saamgaan op skoolkampe, mentor van personneel, ensovoorts.

Kernwaarde 2

Leer ken en celebrate die Gesinsbediening se narratief en respekteer jou voorgangers.

Die eerste belangrike les wat ek in my 16 jaar van gesinsbediening geleer het is om die nalatenskap van jou voorgangers in die gemeente te respekteer en te valideer. Dit beteken om, in plaas daarvan dat ek myself as die ridder op die witperd beskou of bedreig voel deur my voorganger/s, die gemeente se konteks en storie te leer ken. Om alles nie dadelik te verander of om te keer nie, maar voort te bou op die fondamente wat reeds gelê is.

Kernwaarde 5

Help gesinne besef dat hulle deel is van God se plan vir die wêreld.

Tydens die Amerikaanse studietoer onder leiding van prof. Malan Nel in 2013, het ons die voorreg gehad om met Kenda Dean te gesels. Kenda is een van die top kenners wêreldwyd in terme van jeugbediening. Volgens haar het navorsing bevind dat die volgende drie sake die grootste impak het op die geloofsvorming by kinders en jongmense:

 • Betekenisvolle verhoudinge met maats en volwassenes
 • Die belewenis dat God hulle gemaak het (as dominee of prokureur of dokter of tuiste-skepper) om ‘n verskil in die wêreld te maak. Deel van God se plan is om sy Koninkryk in hierdie wêreld te laat kom – roepingsbewustheid
 • Om besig te wees met iets wat betekenisvol en sinvol is.

Ek het in my reis van 16 jaar saam met gesinne beleef hoe uitreike en gemeenskapsprojekte iets daarvan in hulle lewens wakker maak. Die gesinne wat iets van hierdie roeping beleef en gesnap het, het die dissipelskappad met groter integriteit en uithouvermoë gestap

Kernwaarde 8

It takes a VILLAGE to raise a CHILD

‘n Gesonde Gesinsbediening is ‘n bediening wat partner met die jongmens se huishouding.

Gemeentes propageer eintlik ‘n kerk-gesentreerde en huis-ondersteunende bedieningsmodel:

Dit beteken dat die kerk die sentrum/plek is waar ‘n verhouding met Jesus gevestig word. Waar jongmense blootgestel word aan God en sy genade, en toegerus word vir geestelike groei.

Die krisis is egter dat die huisgesin die mees suksesvolle plek van geloofsvorming is. Volgens die Search Institute is daar vier gesinspraktyke wat geloofsvorming in kinders bevorder:

 • Geloofsgesprekke met ma
 • Geloofsgesprekke met pa
 • Gesin se geloofsgewoontes (bv. devotions + gebed)
 • Gesinsprojekte om mense in nood te help.

Freudenberg en Lawrence kom tot die volgende gevolgtrekking in die boek The Family-friendly church:

“Parents are the primary Christian educators in the church, and the family is the God-ordained institution for faith-building in children and youth and for the passing of faith from one generation to the next.”

Vanaf kerk-gesentreerd huis-ondersteunend

Huis na kerk

NA huis-gesentreerd kerk-ondersteunend

Kerk na huis

Dis noodsaaklik dat ‘n hele gemeente eienaarskap neem van ‘n gemeente se Gesinsbediening. Dat die seniors in die gemeente nie bedreig word deur die ‘volksvreemde’ goed wat by die Gesinsbediening gebeur nie, maar dat hulle eerder saam vir die huishoudings sal bid. Dat hulle eerder betrokke sal wees by die bediening – to impart their wisdom.

Kernwaarde 3

Skep ‘n bediening waar huishoudings kan behoort.

In die verlede het mense hulle baie maklik aan ‘n organisasie of ‘n groep gekoppel deur die instansie se etos/filosofie/dogma te BELY. Die BELEEF en BEHOORT het eers later plaasgevind. Navorsing het egter bewys dat mense vandag eers na ‘n plek soek waar hulle kan behoort, daarna dinge saam beleef en daarna by ‘n plek kom waar hulle die instansie se etos/filosofie/dogma bely.

Kernwaarde 6

Skep ‘n atmosfeer waar diversiteit iets moois is.

Een van die sê-goed in Suid-Afrika is: unity in diversity. Dis ongelukkig een van die plekke waar die kerk ernstig in die hek vasduik.

 • Binne die kerk: ons sukkel om vir mense van verskillende generasies en style ruimte te gee om die Here te dien.
 • Die kerk na buite/kerk se verhouding met Suid-Afrika: die NG Kerk is vandag nogsteeds op ‘n Sondagoggend die mees segregated plek in die land .

Ons hart is dat diversiteit gevier moet word – binne en buite die Kerk. Dat oud en jonk, vernuwend en konserwatief, meditatief en energiek, wit, pienk, geel, groen of swart, vir mekaar ruimte sal gee. Dat gemeentes intensioneel op grondvlak vennootskappe moet bou met gemeentes wat anders lyk, anders dink en anders aanbid. Wanneer verskillende gemeentes saam eet, saam bid, saam huil, saam lag en saam aanbid, sal mens nader beweeg aan kerkeenheid.

Vir ons word die grootsheid van die Here juis vasgevang in die diversiteit van mense se verskillende spiritualiteite en belewenisse van God. Wanneer ons ophou om mekaar met wantroue en jaloesie te benader, wanneer ons mekaar se andersheid begin celebrate, wanneer ons by mekaar stil word en leer, sal my eie narratief van God groter en mooier word.

Kernwaarde 9

Alles in gesinsbediening is subject to change.

Dit is een van die dimensies binne die Jeugbediening wat ek die meeste geniet en wat vir my die meeste energie gee. Ek is nie ‘n roetine-mens nie. ‘n Mens kan nooit stagneer of vasval in programme/lesse/idees/drome nie. Wat vandag werk, gaan verseker nie môre werk nie.

Met ander woorde, dit beteken dat ‘n mens aanhoudend moet lees, dat ‘n mens jou gemeenskap en jou jongmense moet ken en die guts moet hê om grense te skuif en buite die boksie te dink.

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
 e-pos info@coramdeo.co.za
DIENSTYE
Sondag Dienstye tydens skoolkwartale
Oggend: 08:15  |  10:00
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Woensdae: 19:00