Kostes:

Kontant kan aan groepleiers/vrywilligers oorhandig word.  Daar word egter verkies dat die gelde direk in die kerk se rekening, ABSA-tjekrekening: 540 590 400, gedeponeer word met u kind se se naam en van asook graadnommer as verwysing.  Die bewys van betaling kan aan cristelle@oosterlig.co.za ge-epos word.

Peuters tot Gr.6     R 150.00 per kind tot ‘n maksimum van 2 kinders

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE
Sondag Dienstye
Oggend: 08:30  |  10:15
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Woensdae: 19:00