Bababediening
 

 

Hierdie bediening verskaf vir ten minste die eerste vyf dae nadat ‘n mamma en haar nuwe babatjie uit die hospitaal gekom het, kos vir die gesinnetjie.

Elize Erasmus 076 166 2966

erasmus6e@gmail.com

Mannekrag
Hierdie groep energieke jong manne help graag met fisies veeleisende take soos die oplaai van die kratte vir Sonheuwel-bediening en die uitreike van die Senior-Aksie.

Emmie Archer 083 566 7991

emmiearcher@lantic.net

Beroerte-Steungroep
Om elke persoon wat deur beroerte geaffekteer is te bereik en te ondersteun d.m.v. groepsterapie, lesings, demonstrasies, opleiding, vervoer, verversings, ens.  Dinsdae van 10:00 tot 12:30 in die gebou van Coram Deo.

Maritza Nel 082 924 2042

maritza.nel@gmail.com

Hart-Aksie

 

By Hart-Aksie word in mense se materiële nood en behoeftes voorsien. Ondersteuners word ingelig gehou, skenkings word doelmatig aangewend en mense se menswaardigheid word herstel.

Vrywilligers kan help met die aankoop van voorraad, vervoer van skenkings, vervoer van mense (bv. na hospitale), uitdeel van groente en kruideniersware en die hantering van die klerebank.

Ursula van Zyl 

ursula@oosterlig.co.za

 

Missionale Bediening

 

 

Ons wil die groot opdrag van Handelinge 1:8 uitvoer, naamlik om die Evangelie van Jesus Christus aan alle mense – plaaslik en in ander lande –  te bring.  Jy kan hieraan deelneem d.m.v. onder andere uitreike en besoeke aan sendelinge, finansiële bydraes, artikels vir die Dinokana Kgote-basaar te skenk en Bybels vir sendelinge aan te koop.

Ursula van Zyl 

ursula@oosterlig.co.za

 

 

Philadelphiabediening
 

Hierdie bediening wil in mense se materiële en geestelike nood en behoeftes voorsien deur die verspreiding van groente, vrugte en voorraad vanaf donateurs en kettingwinkels en die verspreiding van Bybels en Christelike lektuur.

Anton Louw 082 403 8348

antonh.louw@gmail.com

 

Sonheuwelbediening
Deur by hierdie bediening betrokke te raak, kan jy help om in die materiële nood en behoeftes van hierdie hoofsaaklik blanke plakkerskampgemeenskap te voorsien.  Jy kan help met die verspreiding en vervoer van skenkings, vaardigheidsopleiding en die maandelikse kratteprojek.

Mossie Myburg 082 784 6824

mossiem@absamail.co.za

 

Twenty Up
 

Vir studente en jong werkendes word hier nuwe vriendskappe gebou deur opwindende maandelikse “socials”, die jaarlikse Jiver Cup-gholfnaweek, die Master Chef-kompetisie, Quiz-aande, mandjiedanse, uitreike, betrokkenheid by Lig-Kinderbediening en kofiie-/kuierspanne wat voor en na aanddienste koffie en tee bedien.

JI de Wet 072 672 4487

ji@oosterlig.co.za

 

 

Navrae

6 + 5 =

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE
Sondag Dienstye tydens skoolkwartale
Oggend: 08:15  |  10:00
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Woensdae: 19:00