Bababediening

 

Hierdie bediening verskaf vir ten minste die eerste vyf dae nadat ‘n mamma en haar nuwe babatjie uit die hospitaal gekom het, kos vir die gesinnetjie.

Elize Erasmus 076 166 2966

erasmus6e@gmail.com

Mannekrag

Hierdie groep energieke jong manne help graag met fisies veeleisende take soos die oplaai van die kratte vir Sonheuwel-bediening en die uitreike van die Senior-Aksie.

Emmie Archer 083 566 7991

emmiearcher@lantic.net

Beroerte-Steungroep

Om elke persoon wat deur beroerte geaffekteer is te bereik en te ondersteun d.m.v. groepsterapie, lesings, demonstrasies, opleiding, vervoer, verversings, ens.  Dinsdae van 10:00 tot 12:30 in die gebou van Coram Deo.

Ingrid Marren 082 893 8142

youngs@mweb.co.za

Gospel@Pub

Hierdie unieke bediening reik op Sondagaande van 18:00 tot 20:00 by Rafters Pub & Grill uit na kerk-allergiese en skeptiese mense, na gewondes, verslaafdes en dié tussen werk. Hier kan jy ook ‘n bydrae lewer as klankman, musikant, bemarker of deur jou besondere getuienis te kom lewer. Nooi gerus jou kollegas , vriende of familie wat nie ‘n gewone kerk opset sal of wil bywoon nie.

Christine Lemley

082 880 8484

christine@noisemakers.co.za 

Hart-Aksie

 

By Hart-Aksie word in mense se materiële nood en behoeftes voorsien. Ondersteuners word ingelig gehou, skenkings word doelmatig aangewend en mense se menswaardigheid word herstel.

Vrywilligers kan help met die aankoop van voorraad, vervoer van skenkings, vervoer van mense (bv. na hospitale), uitdeel van groente en kruideniersware en die hantering van die klerebank.

Ursula van Zyl 083 378 9550

ursula@oosterlig.co.za

 

Jakob se Put

 

Hierdie multi-dissiplinêre ondersteuningsbediening reik uit na mense wat hulle werk verloor het om hulle weer in die arbeidsmark terug te kry deur middel van verskeie netwerke.

As jy ‘n passie vir mense in nood het, kan jy ‘n medewerker word, jou kundighede met hulle deel en as fasiliteerdeer optree by ontbytgeleenthede op Donderdae van 08:00 tot 10:00.

Marelise Visser 012 993 2154

admin@jacobswell.co.za

www.jacobswell.co.za

 

Lees-en-skryfklasse:

Op Dinsdag- en Woensdagaande om 18:00 in Communitas word ons ongeletterde huis- en tuinwerkers basiese lees- en skryfvaardighede geleer.

Ons ontvang ook graag tweedehandse laerskool-storieboeke en Wiskunde-handboeke.

Irma de Graaff 082 551 1954

irmadegraaf@gmail.com

 

Missionale Bediening

 

Ons wil die groot opdrag van Handelinge 1:8 uitvoer, naamlik om die Evangelie van Jesus Christus aan alle mense – plaaslik en in ander lande –  te bring.  Jy kan hieraan deelneem d.m.v. onder andere uitreike en besoeke aan sendelinge, finansiële bydraes, artikels vir die Dinokana Kgote-basaar te skenk en Bybels vir sendelinge aan te koop.

Ursula van Zyl 083 457 4361

ursula@oosterlig.co.za

 

 

Philadelphiabediening

 

Hierdie bediening wil in mense se materiële en geestelike nood en behoeftes voorsien deur die verspreiding van groente, vrugte en voorraad vanaf donateurs en kettingwinkels en die verspreiding van Bybels en Christelike lektuur.

Anton Louw 082 403 8348

antonh.louw@gmail.com

 

Sonheuwelbediening

Deur by hierdie bediening betrokke te raak, kan jy help om in die materiële nood en behoeftes van hierdie hoofsaaklik blanke plakkerskampgemeenskap te voorsien.  Jy kan help met die verspreiding en vervoer van skenkings, vaardigheidsopleiding en die maandelikse kratteprojek.

Mossie Myburg 082 784 6824

mossiem@absamail.co.za

 

Twenty Up

 

Vir studente en jong werkendes word hier nuwe vriendskappe gebou deur opwindende maandelikse “socials”, die jaarlikse Jiver Cup-gholfnaweek, die Master Chef-kompetisie, Quiz-aande, mandjiedanse, uitreike, betrokkenheid by Lig-Kinderbediening en kofiie-/kuierspanne wat voor en na aanddienste koffie en tee bedien.

JI de Wet 072 672 4487

ji@oosterlig.co.za

 

 

Navrae

10 + 1 =

Caritas, Leastraat 469, Waterkloof Glen, Pretoria
Posbus 32002, Glenstantia, 0010
Pretoria, Suid-Afrika
Tel 012 993 5437
Faks 012 993 5438
Jakob se Put
012 993 2154
e-pos info@oosterlig.co.za
DIENSTYE
Sondae Dienstye
Oggend: 08:30  |  10:15
Stildiens: 09:00
Aand: 17:30
En Route
Woensdae: 19:00